Vidingsjöbanan

Bilder
Landshövding Björn Eriksson inviger Vidingsjöbanan
Landshövding Björn Eriksson inviger Vidingsjöbanan
Hösten 2004 - skogsmaskiner kör sönder banan
Vintern 2007 - stormen Per härjar på banan

Vidingsjöbanan är Mera Leras officiella MTB-bana. Den är ca 5 km lång och är bjuder på rätt så mycket stök.

Banan

Vidingsjöbanan är ca 5 km lång, och har ett gult spår som går hela vägen runt, samt ett flertal röda slingor av lite mer teknisk karaktär. Massor med rötter och stenar gör banan väldigt stökig, men inte speciellt svår i övrigt, bortsett från ett par ganska krävande röda slingor. Den har inga större backar.

En blå slinga som är lämplig för nybörjare finns också.

Banan är väldigt väl uppmärkt, och tåler väldigt mycket dåligt väder innan den blir allt för lerig. Den håller för cykling året om!

Historik

Klubben började arbeta med Vidingsjöbanan under 2002, och sedan dess har vi konstant arbetat med den. Vi har dels vidareutvecklat banan med nya spår och förbättringar, dels kämpat mot diverse olyckor.

Banan går genom ett ganska sankt område, så vi har fått jobba mycket med att få den användbar hela året om. Vi har byggt flera långa spänger och markbroar och lagt ut grus där det bildats lerhål.

Hösten 2004 hade vi den officiella invigningen. Detta var innan vi hade jobbat bort blötan, så invigningsloppet blev en väldans lerig tillställning.

I december 2004 kom ett riktigt bakslag. En skogsmaskin löpte amok på stora delar av den norra slingan. Förödelsen var närmast total på delar av banan. Idag går banan tvärs över det hygge som då bildades.

Redan i januari 2005 kom nästa smäll. Orkanen Gudrun drog in över Linköping och härjade vår bana. Hundratals träd låg omkullvräkta över banan. Hela 2005 gick åt till att reparera det som skogsmaskiner och storm ställt till med. Vi hann också bygga lite nya spänger och fylla ut ett par surhål, så att man blev mindre lerig på vägen runt banan. Under 2006 fortsatte vi med arbetet och banan började ta sig riktigt bra.

I januari 2007 kom så det värsta slaget mot vår bana hittills: stormen Per. Per gjorde mycker skada på banan än vad Gudrun gjorde. Södra slingan var i princip utraderad, och kom inte att öppnas för cykling igen förrän hösten 2008. I "träsket" på norra slingan hade träden fallit som käglor. Det fanns också andra delar av banan där virvlar hade fällt nästan alla träd. De ramper som byggts av friåkare var mosade under träden.
Hela 2007 spenderades sedan med att försöka reparera skadorna efter stormen. Alla rotvältor störde vattenflödet, så nya djupa surhål bildades. Vi fick bygga ännu fler spänger och markbroar, och vi fick lägga ut ännu mer grus i spåren för att åter få banan användbar hela året om.

Karta över banan här: http://mtbmap.se/#zoom=15&lat=58.37414&lon=15.63272&layer=mtbmap.se

Map Länk