Ungdomsträning våren 2020

Bilder
Ungdomsträning våren 2020

Mera Lera ungdomsträning VT2020

En ny träningssäsong närmar sig och Mera Lera MTB har påbörjat planeringen av vårterminens ungdomsträning. Vi är mycket glada för det stora intresset för ungdomsträningen 2019! Tyvärr fick inte alla som ville plats på grund av ledarbrist, men i år har vi fler ledare och hoppas därför att vi kan erbjuda en plats till alla som vill vara med.

Deltagare och anmälan
Vi välkomnar barn som är födda 2013 och tidigare. Om barnet är under åtta år så MÅSTE en förälder följa med barnet under träningen de första gångerna, antingen på lämplig cykel eller till fots (räkna med att få springa!). Föranmälan för terminen är obligatorisk för alla (även tidigare deltagare). De ungdomar som var med på minst fem tillfällen under höstterminen har förtur till en plats, i övrigt är det “först till kvarn” som gäller. För anmälan gäller att ni som varit med tidigare svarar på den kallelse som kommer i svenska lag under februari. Nya deltagare anmäler via denna länk: SvenskaLag.se
OBS! Sista dag för anmälan är söndagen den 8:e mars!

Terminen startar 31 mars om vi har hanterbara väderförhållanden, kallelse till första träning kommer ca en vecka innan och då vet ni även om ni har fått plats i en träningsgrupp.

Tjejgrupp
Vi kommer i vår prova att ha en tjejgrupp. Detta har varit ett önskemål från de tjejer som deltagit i ungdomsträningen tidigare. Målsättningen är att minst en tränare i tjejgruppen kommer vara tjej. Vi hoppas att fler tjejer vill komma ut i skogen med oss!

Gruppindelning
Vi delar in barnen i grupper och eftersträvar teknisk/fysisk jämnhet i gruppen före åldersindelning eller att bästa kompisen är i samma grupp. Alla får ut mer av träningen om hela gruppen åker i ungefär lika hastighet i skogen. För att kunna erbjuda en passande träningsnivå för ungdomarna måste de vara införstådda med att de kan komma att flyttas mellan grupperna. Informera gärna barnen om detta! I anmälningsformuläret är gruppnivåerna tydligt definierade.

Samlingsplats
Vi samlas tisdagar kl 18 vid Vidingsjö motionscentrum för att därifrån sprida ut grupperna. Då transport till träningsbanorna kan ske via cykel-/gångvägar är det viktigt att vi visar respekt för gående, m.a.o. vi cyklar lugnt och på led när vi transporterar oss. Det kan förekomma tillfällen då vissa grupper samlas på annan plats, t.ex. vid MTB-spåret i Vallaskogen, men i så fall kommer detta att förmedlas via Svenska lag i god tid innan.

Utrustning
Av säkerhetsskäl ställer vi ett antal krav på utrustningen. Vi uppmanar alla föräldrar att kontrollera utrustningen innan varje träningstillfälle.

Hjälm är obligatoriskt (för både barn och vuxna), den ska vara hel och oskadad, det är vår viktigaste skyddsutrustning. Remmar och spännen ska vara justerade så att hjälmen sitter ordentligt. Inga kepsar under hjälmen.

En cykel avsedd för skogscykling rekommenderas. Följande krav MÅSTE uppfyllas:
● Hjulstorleken ska vara minst 20 tum, men helst 24 tum eller mer. Hjulen ska sitta fast och däcken ska vara pumpade.
● Cykeln måste ha två fungerande bromsar. Fotbromsar tillåts ej då de både är en säkerhetsrisk och hämmar tekniken. Bromshandtagen måste vara justerade så att barnen kan nå dem lätt.
● Styrändarna får inte vara öppna, utan det måste sitta "ändpluppar" i dem. Styrändarna brukar vara väldigt vassa och ett fall på en sådan kan resultera i otäcka skärsår.
● Styre och styrstam ska sitta fast ordentligt.
● Växlar ska vara justerade. Om de inte är justerade finns det risk för att kedjan hoppar och vi ledare spenderar hellre tid på cykling än att åtgärda sådana problem.
● Inga lösa delar så som lås eller stöd får förekomma. Sitter något löst ska det fixeras med t.ex. buntband, tejp eller liknande.
● Skosnören ska vara ordentligt knutna och inte vara för långa, annars kan de linda upp sig på pedalerna och orsaka olyckor.

Andra saker som inte är absolut nödvändiga men som kan vara bra är:
● Handskar - ger grepp och lite skydd mot skrapsår.
● Extra slang (i rätt storlek) är bra att ha ifall punktering inträffar.

Tävling
Många barn deltog i höstens klubbmästerskap och vill vill fortsätta bygga på det intresset. Vi kommer satsa lite extra på Mjölbybiken 19 april och hoppas att många barn vill vara med i en av Sveriges mest klassiska MTB-tävlingar. Mer info kommer.

Tränare/ledare
Vi är ständigt i behov av nya tränare/ledare och uppmanar alla föräldrar som är med ute på stigarna att förstärka tränargruppen. Blir vi fler ledare än vi i dagsläget är kan vi öka gränsen för max antal deltagare och skulle eventuellt kunna erbjuda träningstillfällen på flera veckodagar (vilket också skulle göra det mindre “trångt” i våra spår). Vårens träningstillfällen kommer att planeras på förhand vilket innebär att det inte kommer att krävas särskilt mycket förberedelser inför ett träningspass. Det ställs inte heller några krav på att man som tränare måste leda en grupp det första man gör. Vi ser gärna fler “stödledare” som inte tar ledarrollen men som är införstådda i planeringen av träningspassen och kan hjälpa till med att bl.a. hålla ordning på ungdomarna och ta hand om ev. praktikaliteter. Har ni frågor så är det självklart bara att höra av sig till någon i styrelsen eller oss ledare! Mejla (meraleraungdom alfakrull outlook.com), eller kontakta oss via Facebook/Messenger!

Välkomna gamla som nya ungdomar!!! /Ungdomsledarna

Punkakungen
Punkakungens bild
Medlem: 2004-10-04

OBS! Sista dag för anmälan är söndagen den 8:e mars!

Det är bättre att cykla i lera och sörja än att... ehh, eller vänta nu...?! :-\